Battle Reports — vtc

VTC Round 1 - Azazello vs Zaadesh2, Invasion

VTC Round 1 - Azazello vs Zaadesh2, Invasion

A 75 point VTC battle report featuring Azazello and Zaadesh2!

VTC Round 1 - Krueger2 vs Kryssa, Invasion

VTC Round 1 - Krueger2 vs Kryssa, Invasion

A 75 point VTC battle report featuring Krueger2 and Kryssa!

VTC Friendly - Kolgrima vs Vladimir2, Invasion

VTC Friendly - Kolgrima vs Vladimir2, Invasion

A 75 point VTC friendly battle report featuring Kolgrima and Vladimir2!

VTC Friendly - Bethayne1 vs Brisbane1, Invasion

VTC Friendly - Bethayne1 vs Brisbane1, Invasion

A 75 point VTC friendly battle report featuring Bethayne1 and Brisbane1!

VTC Friendly - Azazello vs Dreamer, Invasion

VTC Friendly - Azazello vs Dreamer, Invasion

A 75 point VTC friendly battle report featuring Azazello and Dreamer!